Ont i ryggen - Behandla din smärta

  • Upp till 90 procent av alla människor kommer att ha ont i ryggen någon gång i livet. Ländryggsmärta är den vanligaste orsaken till funktionshinder. Kiropraktik kan hjälpa till att minska smärtan, förbättra kroppsfunktionen och hjälpa dig prestera och leva det liv du vill och samtidigt minska sjukvårds- och sjukpenningskostnader. Bara ländryggssmärta kostar Sveriges ekonomi 87,5 miljarder varje år (sjukvårdskostnader är inte inräknade).
  • Kiropraktorer undersöker, diagnostiserar och behandlar alla ryggradens delar.
  • För patienter med kronisk/återkommande ryggsmärta kan regelbundna, uppföljande behandlingar hjälpa till att minska smärtfrekvensen samt bespara dig inkomstförlust för eventuell sjukskrivning.
  • Behandlingar innefattar bland annat manuell terapi, rehabilitering och ergonomi. Samt råd om livsstilsfaktorer som till exempel motion och näring.

TOP