Ont i ryggen - Behandla din smärta

 • Upp till 90 procent av alla människor kommer att ha ont i ryggen någon gång i livet.
  Ländryggsmärta är den vanligaste orsaken till funktionshinder. Kiropraktik kan hjälpa till att
  minska smärtan, förbättra kroppsfunktionen och hjälpa dig prestera och leva det liv du vill och
  samtidigt minska sjukvårds- och sjukpenningskostnader. Bara ländryggssmärta kostar Sveriges
  ekonomi 87,5 miljarder varje år (sjukvårdskostnader är inte inräknade).
 • Kiropraktorer undersöker, diagnostiserar och behandlar alla ryggradens delar.
 • För patienter med kronisk/återkommande ryggsmärta kan regelbundna, uppföljande behandlingar hjälpa
  till att minska smärtfrekvensen samt bespara dig inkomstförlust för eventuell sjukskrivning.
 • Behandlingar innefattar bland annat manuell terapi, rehabilitering och ergonomi. Samt råd om
  livsstilsfaktorer som till exempel motion och näring.
 • TOP