Nackspärr

Nackspärr är det vi kallar en akut smärta och stelhet i nacken som gör att man får svårigheter att vrida på huvudet.

Nackspärr kan uppkomma i de mest alldagliga situationer och utan förvarning. En del människor har återkommande nackspärr och detta tyder på att det finns ett underliggande problem som bör utredas och behandlas.

Tänkbara orsaker till uppkomsten av dessa akuta smärtor och spänningar är många. Ofta handlar det om ensidiga arbetsställningar, dålig ergonomi eller hållning, trauman, dålig sovställning eller nedkylning av nacken på grund av drag. Nackspärr kan också uppstå till följd av psykiska problem eller stress som successivt skapar spänningar i nackens muskler och frambringar stelhet och smärtor. Nackspärr kan även utlösas av andra problem i ryggen, käkleden och bäckenet.

Akut nackspärr är en av de vanligaste orsakerna till att människor söker hjälp hos en kiropraktor. Kiropraktisk behandling för nackspärr går ut på att med preciserade justeringar och muskelavslappnande tekniker förbättra rörligheten och positionen av segmenten i nacken.

tjänster
Specialister

Dr Kenneth Bramberg

DC., MCsc (paediatrics), Dr of Chiropractic, neuro-muskulo-skeletal specialist

Olivia Bramberg

Mchiro, Dr of Chiropractic, Neuro-muskulo-skeletal specialist

Jay Stutter

AT Mchiro, Dr of Chiropractic, Neuro-muskulo-skeletal specialist
TOP