Besvär i ländrygg och ryggskott !

Ländrygg Diskbråck

Många går omkring med ständig värk och/eller stelhet i den nedre delen av ryggen (ländryggen). Vi har väl alla någon gång sagt “Jag har så ont i ryggen”. Ibland kommer det efter ansträngning, ibland efter att ha suttit länge och för en del sitter smärtan i direkt från morgonen.

Upp till 90 procent av alla människor kommer att ha ont i ryggen någon gång i livet. Ländryggsmärta är den vanligaste orsaken till funktionshinder. Kiropraktik kan hjälpa till att minska smärtan, förbättra kroppsfunktionen-, och hjälpa dig prestera och leva det liv du vill, och samtidigt minska sjukvårds- och /sjukpenningskostnader. Bara ländryggssmärta kostar Sveriges ekonomi 87,5
miljarder varje år (sjukvårdskostnader är inte inräknade).

Kiropraktorer undersöker, diagnostiserar och behandlar alla ryggradens delar.

 För patienter med kronisk/återkommande ryggsmärta kan regelbundna, uppföljande behandlingar hjälpa till att minska smärtfrekvensen samt bespara dig inkomstförlust för eventuell sjukskrivning.
 Behandlingar innefattar bland annat manuell terapi, rehabilitering och ergonomi. Samt råd om livsstilsfaktorer som till exempel motion och näring.

Ryggskott

Ryggskott är det vardagliga namnet för en akut funktionsstörning i ryggen.

Problemet kan komma plötsligt och till synes utan orsak men oftast uppkommer den akuta smärtan efter framåtböjning eller lyft. En störning i leder uppstår och kroppen svarar med inflammation och man får svårt att röra sig. Smärtan kan bli i det närmaste olidlig. Det är viktigt att söka kiropraktisk vård så snart som möjligt för att begränsa inflammation och påföljande muskelkramp. Om ett ryggskott inte behandlas är det mycket stor risk att du får nya ryggskott som blir värre och värre och som på sikt leder till förslitningar i ryggraden. Ryggskott är tyvärr vanligt i Luleå. Kontakta oss för en konsultation.

tjänster
Specialister

Dr Kenneth Bramberg

DC., MCsc (paediatrics), Dr of Chiropractic, neuro-muskulo-skeletal specialist

Olivia Bramberg

Mchiro, Dr of Chiropractic, Neuro-muskulo-skeletal specialist

Jay Stutter

AT Mchiro, Dr of Chiropractic, Neuro-muskulo-skeletal specialist
TOP