Besvär i käkled och kranium

Käkleden är en av de viktigaste lederna i kroppen och har även en av de mest komplexa neurologiska funktionerna.

Käkleden påverkas av tänderna och påverkar i sin tur suturerna (lederna) i kraniet och övre delen av nacken. Funktionsstörningar i dessa delar leder ofta till huvudvärk, spända käkar och nackproblem.

Vi behandlar dagligen patienter med denna problematik och vid behov i samarbete med tandläkare.

tjänster
Specialister

Dr Kenneth Bramberg

DC., MCsc (paediatrics), Dr of Chiropractic, neuro-muskulo-skeletal specialist

Olivia Bramberg

Mchiro, Dr of Chiropractic, Neuro-muskulo-skeletal specialist

Jay Stutter

AT Mchiro, Dr of Chiropractic, Neuro-muskulo-skeletal specialist
TOP