Priser och betalningsalternativ

Nybesök 1 500 kr

Påföljande konsultationer 850kr

Besök äldre än 2 år samt ny åkomma 950 kr

Nybesök: 1 000 kr

Påföljande konsultationer: 750 kr

Besök äldre än 2 år samt ny åkomma: 850 kr 

 

· Barn, under 18 år, till förälder som är patient hos oss betalar ½ priset för ett nybesök hos våra kiropraktorer.

· Patient som behandlats under sin graviditet erbjuds en fri konsultation och undersökning av barnet efter födseln.

· Övrigt – nutrition, homeopatiska medel etc. debiteras enligt separat prislista.

· Notera att full avgift debiteras för missade besök. Avbokning skall ske 24 timmar innan avtalad tid.

 

· Fakturering sker endast till företag. 

 

Priser gäller från och med 1 september 2021.

TOP