Om oss

På vår klinik i Luleå använder vi en blandning av olika kompetenser anpassade precis till ditt individuella problem.
Våra kiropraktorer är universitetsutbildade på mastersnivå (fem år). Förutom klassisk kiropraktik är vi också vidareutbildade inom olika behandlingsmetoder samt inom
rehabilitering, neurologi och livsstilsfaktorer så som näring, träning och emotionell hälsa.

Dr Kenneth Bramberg, DC, MCsc(paediatrics), FRCC

Doctor of Chiropractic, MCsc paediatrics, Neuro-muskulo-skeletal specialist Fellow Royal college of chiropractic.
Kenneth Bramberg är grundare/ägare av kliniken. Innan denna klinik öppnades så drev Kenneth en framgångsrik klinik i Aberdeen, Skottland, som 2019 firat 40 års jubileum.
Han har en doktorsexamen i kiropraktik från AECC University college i Bournemouth. Han har även en masterexamen i pediatrik (barnkiropraktik) från universitetet i Melbourne i Australien. Kenneth har ett speciellt intresse av Applied kinesiology med över fyrtio års erfarenhet och utbildningar i skilda delar av världen i detta ämne. Han har utbildning i kranio-sakral terapi från Upledger Institute i USA och han har också studerat komplex homeopati och nutrition i England samt funktionell neurologi vid Carrick Institute, USA, där han fortfarande är student. Och det livslånga lärandet fortsätter... Under åren i Skottland hade Kenneth flera förtroendeuppdrag i Scottish Chiropractic Association där han också var president. Han har valts in i det prestigefyllda Royal College of Chiropractic som ”fellow”.

Dr Olivia Bramberg, Mchiro

Doctor of Chiropractic, Neuro- muskulo-skeletal specialist.

Olivia Bramberg utexaminerades från AECC University college 2009 med en mastersexamen i kiropraktik. Innan hon studerade till kiropraktor läste hon biologi, psykologi och sociologi på universitetet i Glasgow. Just nu vidareutbildar hon sig i funktionsmedicin, vilket innebär att man genom forskningsbaserad information riktar in sig på patienten för att förstå de underliggande orsakerna till sjukdom och därigenom främja optimal hälsa. Det livslånga lärandet fortsätter med ständigt mer kunskap inom ämnet individuell hälsovetenskap.

Jordan "Jay" Stutter, Mchiro, PgCert

Doctor of Chiropractic, Neuro-muskulo-skeletal specialist
Jordan Stutter, har en Masters of Chiropractic (magisterexamen innefattande fem års studier) från AECC University college i Bournemouth. Innan Jordan läste kiropraktik studerade han ett år Exercise Science Health and Rehabilitation (Bsc, Level C) vid universitetet i Bournemouth. Jordan har vidareutbildat sig under ett år vid doktorandprogrammet inom professionell utveckling och evidensbaserad praktik (PgCert). Han håller sig ständigt uppdaterad inom ny forskning och deltar frekvent på relevanta kurser.
På Dr Brambergs Kiropraktorklinik är Jordan ansvarig för patientrehabilitering. Rehabilitering lägger stort fokus på kroppens rörlighet och kraft och är därför ett bra komplement till kiropraktiska behandlingar speciellt för patienter som vill leva ett aktivt och fullt liv. Hans stora intresseområden är pediatrik samt att se helheten i en persons problembild och på så sätt hjälpa patienter att skapa egna insikter om hur man ska leva sitt liv för att uppnå bättre hälsa och framförallt hur man själv kan ta ansvar för sin hälsa.

Lena Hallebjörk Clinic manager

Lena är den som möter dig i receptionen när du kommer till oss och i telefonen när du ringer. Hon är navet i vår verksamhet och hjälper dig med dina frågor och funderingar. Det är också hon som är din länk till kiropraktorn. Lena har internutbildats och gått kurser inom kiropraktisk filosofi och klinikhantering. Med ett genuint intresse för människor och den kiropraktiska filosofin samt en holistisk syn på läkande och friskvård är målsättningen för Lena att du som kommer till oss skall känna dig trygg och väl omhändertagen.

TOP