Utbildning/Jobb

Om du vill utbilda dig till legitimerad kiropraktor med en akademisk examen, finns det idag endast ett alternativ – att studera utomlands.

I Sverige finns det ca 200 legitimerade kiropraktorer som är utbildade i utlandet. Legitimerade kiropraktorer som är medlemmar i LKR är den enda yrkesgrupp inom den manuella medicinen som har en femårig akademisk och internationellt godkänd högskoleutbildning.

Legitimerade kiropraktorer i Sverige praktiserar i allmänhet på privata kliniker. På senare år har företagshälsovård, vårdcentraler och privata gruppmottagningar visat ett ökat intresse för kiropraktik. De kommer också fler och fler forskningsrapporter som fastställer värdet av kiropraktisk behandling. Det är även fler och fler landsting som öppnar upp för att erbjuda sina invånare kiropraktisk vård.

När du går den femåriga akademiska utbildningen till kiropraktor kommer du bli specialist på analys av funktionsstörningar i kroppens rörelseapparat. Funktionsstörningarna man koncentrerar sig på är framför allt de i ryggradens leder som påverkar nervsystemet, och därmed också hälsan. För att ge en trygg och säker vård ställs även en medicinsk diagnos vid patientens första besök. Denna diagnos baseras på en neurologisk, ortopedisk och allmänmedicinsk undersökning.

Den femåriga utbildningen består av två delar. Den första delen utgörs av ämnen såsom anatomi, fysiologi, biokemi och biomekanik. Den andra delen utgörs av vetenskapliga såväl som praktiska ämnen, t.ex. neurologi, ortopedi, patologi, diagnostik samt kiropraktiska teorier och behandlingsmetoder. Den senare delen av utbildningen handlar om att kombinera dessa två delar. Mot slutet av utbildningen påbörjas de praktiska arbetet i skarpt läge i form av patientbehandlingar. Detta sker under handledning på skolornas egna kliniker.

tjänster
Specialister

Dr Kenneth Bramberg

DC., MCsc (paediatrics), Dr of Chiropractic, neuro-muskulo-skeletal specialist

Olivia Bramberg

Mchiro, Dr of Chiropractic, Neuro-muskulo-skeletal specialist

Jay Stutter

AT Mchiro, Dr of Chiropractic, Neuro-muskulo-skeletal specialist
TOP