Kvalitet

Den viktigaste kvalitetsmärkningen för kiropraktisk vård i Sverige är medlemskap i LKR (Legitimerade kiropraktorers riksorganisation).

Organisationen startade 1936 och registrerar alla utlandsutbildade kiropraktorer i Sverige vars utbildning uppfyller de krav som ECCE (The European Council on Chiropractic Education) ställer.

Vi rekommenderar att du väljer någon av de kiropraktorer som finns registrerade hos LKR och som har någon av följande titlar: Master of Chiropractic eller Doctor of Chiropractic.

Hos oss träffar du alltid en kiropraktor med någon av dessa ovanstående titlar. Vi fokuserar på kvalité och våra kiropraktorer vidareutbildar sig kontinuerligt utomlands. Detta innebär att du som patient har tillgång till flera olika behandlingsmetoder som för närvarande är sällsynta i Sverige.

Vi vidareutbildar oss ständigt för att du som patient skall få den bästa vården.

tjänster
Specialister

Dr Kenneth Bramberg

DC., MCsc (paediatrics), Dr of Chiropractic, neuro-muskulo-skeletal specialist

Olivia Bramberg

Mchiro, Dr of Chiropractic, Neuro-muskulo-skeletal specialist

Jay Stutter

AT Mchiro, Dr of Chiropractic, Neuro-muskulo-skeletal specialist
TOP