Daniel David Palmer (1845-1913)

Ordet Kiropraktik kommer från grekiskans chiro (händer) och praktos (att göra) = att behandla med händerna.

Grunden till kiropraktiken lades år 1895 då grundaren, Daniel David Palmer, justerade en man som i sin ungdom hade rapporterat att han hade hört ett “pop” i ryggen och efter detta varit nästintill döv. Efter att ha fått sin första kiropraktiska justering rapporterade mannen att han fått tillbaka sin hörsel.

Palmers andra konstaterade fall var en man med hjärtbekymmer. Palmer undersökte ryggraden och hittade en kota ur läge i den region där hjärtat får sin nervpåverkan. Han justerade patienten som uppgavs ha upplevt omedelbar lättnad. Palmer la då fram teorin att “om två sjukdomar som dövhet och hjärtbesvär, kom från ett tryck på nerverna, finns det då inte andra sjukdomar som orsakas av liknande besvär?”.

Framförallt från 1970-talet och framåt har kiropraktiken blivit mer och mer accepterad och är nu den tredje största primärvårdgivaren tillsammans med läkare och tandläkare. Sverige fick sin första kiropraktor år 1921. Idag finns det cirka 200 utlandsutbildade legitimerde kiropraktorer i Sverige.

tjänster
Specialister

Dr Kenneth Bramberg

DC., MCsc (paediatrics), Dr of Chiropractic, neuro-muskulo-skeletal specialist

Olivia Bramberg

Mchiro, Dr of Chiropractic, Neuro-muskulo-skeletal specialist

Jay Stutter

AT Mchiro, Dr of Chiropractic, Neuro-muskulo-skeletal specialist
TOP