Frågor och svar

En ”Doctor of Chiropractic” har fem års akademisk utbildning från ett utländskt universitet och uppfyller de internationella kraven för legitimation samt är medlem i LKR (Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation).

Kiropraktik är primärvård och fungerar bra som en första bedömning innan man tar ställning till om det behövs medicinska specialiteter. Kiropraktik fungerar också för behandling av skador och följdverkningar samt rehabilitering. Kiropraktik är dessutom friskvård och fungerar som förebyggande och underhållande ”service” till din fantastiska självläkande kropp!

Nej, det gör inte ont. Ibland kan en justering kännas av att området som behandlas är ömt och smärtar men justeringen i sig känns inte. Kiropraktorn för hela tiden en dialog med dig och behandlar försiktigt, steg för steg, så att din kropp hinner anpassa sig.

En kiropraktor justerar subluxationer. Syftet är att återställa normal funktion i nervsystemet. Kiropraktorn använder exakta handgrepp och den huvudsakliga behandlingsmetoden är justering med händerna, men även annan manuell behandling med instrument förekommer. Dessutom kan vår kiropraktor göra andra behandlingar som utvecklar din hälsa. Det kan innefatta akupunktur, nutrition, homeopati etc.

En läkningsprocess startar i kroppen. Det gör att du kan känna dig trött eller lite öm. Men många upplever också lindring direkt efter behandlingarna. Du kan arbeta eller göra det du normalt gör även direkt efter behandlingarna, men var uppmärksam på kroppens signaler och låt läkningsprocessen få utrymme. Fråga gärna kiropraktorn om du är osäker.

Det är individuellt men generellt kan man säga att det krävs fler behandlingar ju längre tid du har haft dina besvär.
De vanligaste är att man börjar behandlingsplanen med tätare besök som sedan glesas ut allt eftersom din kropp svarar på behandlingen.

Ja, absolut. Vi har hjälpt många blivande och nyblivna mammor med ont i ryggen, foglossning eller andra besvär. Det är viktigt att förbereda kroppen inför förlossningen så även mammor utan påtalade besvär kommer till oss för att hjälpa sin kropp optimeras inför födseln.

Nej, det är aldrig för sent att må bättre! Vi har hjälpt många äldre till ökad rörlighet, mindre smärta och högre livskvalitet. Efter den första undersökningen får du en realistisk bild av vilka förbättringar just du kan uppnå med kiropraktiska behandlingar.

Ja, förutsatt att det är en välutbildad kiropraktor (Doctor of Chiropractic). Barn över hela världen behandlas framgångsrikt av kiropraktorer. Barn utsätter sig under hela uppväxten för saker som skulle få en vuxen kropp att krokna (t.ex. hopp och fall). Alla barn från 2 veckors ålder till tonåringar är välkomna. Behandlingsmetoderna är mjuka och anpassas till barnets ålder.

Ja, en kiropraktor behandlar idrottsskador, och har en viktig roll i rehabiliteringen. Med regelbunden kiropraktisk behandling under den aktiva tiden ökas dessutom prestationsförmågan och kan minimerar skador som ofta visar sig efter avslutad idrottskarriär.

Det är väldigt olika men de vanligaste problemen är att man har ont någonstans eller känner att man inte fungerar så bra som man kan. En del har symtom som yrsel eller migrän. Whiplashskadade patienter är en stor grupp som får välbehövlig hjälp av kiropraktisk behandling. Vi har också många patienter som får hjälp mot smärta i ben och armar. Även barn i olika åldrar kommer till oss i allt högre grad för olika besvär. Många kommer till oss helt enkelt för att vårda sin hälsa.

Dina besvär kommer med stor sannolikhet tillbaka om du avbryter behandlingen för tidigt. Efter din behandlingsserie rekommenderar vi dessutom att du fortsätter vårda din hälsa med återkommande kontroller hos oss någon gång per år.

Ja, förutsatt att den utförs av en välutbildad kiropraktor. En kvalitetsstämpel är att kiropraktorn är medlem i LKR (Legitimerade kiropraktorers riksorganisation).

TOP