Metoder

Kiropraktik är en enhetlig manuell och teknisk vetenskap där man fokuserar på felställningar i ryggraden som påverkar nervsystemet. Justeringarna som kiropraktor gör bidrar till att nervsystemet fungerar bättre och därmed kan se till att kroppen får möjlighet att fungera på bästa sätt. Justeringar är en teknik som vid behov kan användas tillsammans med andra nödvändiga metoder för att förbättra hälsan.

Inom klassisk kiropraktik används justeringsmetoden med händerna där man påverkar ryggraden och nervsystemet tillsammans med andrastödjande åtgärder. Numera finns det också instrument som används i samband med handjusteringar.

Avancerad kiropraktik innebär att man jobbar med tekniker som applied kinesiology (där t ex akupunktur ingår), kranio-sakral terapi, sacro-occipital teknik samt nutrition och homeopati.

Läs gärna mer om några av de olika tekniker vi använder i menyn till vänster. Förutom dessa tekniker gör vi bland annat vid behov individuellt anpassade fotinlägg och vi har utrustning för mäta hörseln (Acoustic Emission Technology).

Applied kinesiology involverar en serie av manuella muskeltester för att utvärdera hur muskler reagerar på olika stimuli. Hjärnan och ryggmärgen utgör tillsammans det centrala nervsystemet som kontrollerar all funktion i kroppen. Att testa muskler som har ett samband med specifika områden i nervsystemet kan användas som verktyg för att utvärdera hur olika specifika vävnader fungerar. Om man t.ex. provocerar en led som inte fungerar i en specifik riktning så blir associerade muskler försvagade, därför kan en viss terapi sättas in för att normalisera leden. Detta förfarande kan också användas vid utvärdering av biokemiska och emotionella faktorer.

Kiropraktorer som har vidareutbildning i applied kinesiology använder vetenskapliga muskeltester för att finna funktionsstörningar i kroppen. Det kan handla om strukturella problem i kroppens leder, nerver, muskler, kranium och käkled. Några exempel på detta är ischias, huvudvärk och idrottsskador. Något man också undersöker är kemiska processer som kan innefatta t.ex. matsmältning, upptag av näringsämnen, miljögifter, nutrition och homeopati. Mentala och emotionella processer involverar t.ex. nedstämdhet, utmattning och fobier är också områden man kan titta på.

Vare sig man arbetar som kiropraktor, tandläkare eller läkare så kan man förfina sin diagnos genom att använda applied kinesiology. Man börjar dock alltid med den traditionella intervju- och undersökningsmetoden som kan innebära utvärdering av kroppssystem, fysisk undersökning, kiropraktisk- och neurologisk undersökning samt eventuell laboratorie- och röntgenundersökning.

Till hjälp inom kiropraktiken används akupunkturbehandling, homeopati samt olika reflexterapier. Om patientens diagnos helt eller delvis ligger utanför kiropraktikens ansvarsområde remitteras patienten till berörda vårdgivare såsom tandläkare eller läkare.

Ordet homeopati kommer från grekiskan och betyder ”liknande sjukdom”.

Teorin är att substanser som i större doser orsakar symptom eller sjukdom hos en frisk människa, kan i rätt dosering ha en läkande effekt på en sjuk person med samma eller liknande symptom. Ett exempel är att ett bistick förorsakar svullnad, rodnad och en brännande smärta hos en frisk människa. Bigift (på latin: apis) används inom homeopatin i ytterst små doser för att behandla just sådana symptom som har uppkommit av helt andra orsaker.

Homeopati är en enkel metod och är ett mycket biologiskt användbart sätt att behandla symptom på. Patienten ges en mycket liten dos av en substans, så att kroppen känner igen substansen och kan reagera på den. Vaccin fungerar på exakt samma sätt med det undantaget att substansen man då ger är mycket större, plus att vaccinet även kan innehålla stora mängder av andra kemikalier som kan förorsakar långtgående sidoeffekter.

När en patient förskrivs ett eller flera homeopatiska medel, händer det ofta att symptomen förvärras i allt från några timmar till några dagar. Detta är ett tecken på att kroppens självläkande förmåga har aktiverats. Dessa reaktioner är helt ofarliga och ett tecken på att ett gott val av homeopatiskt medel har gjorts.

Homeopati som läkekonst har funnits i över 200 år. I Europa och övriga världen är homeopati väletablerad. Det finns t.ex. homeopatiska sjukhus ibland annat Grekland, Belgien och England som är en del av den traditionella vården. Grundaren av homeopati, Samuel Hahneman utvecklade under sin livstid (1755-1843) ett system som var motsatt det som skolmedicinen företrädde. I stället för att motarbeta och undertrycka symptomen av en sjukdom, försöker homeopatin arbeta med kroppens naturliga förmåga att läka sig själv. Substanserna kan komma från djurriket, växtriket eller från mineraler. Den prepareras enligt en speciell metod och blandas ut med antingen vatten, alkohol eller socker för att formas till ett homeopatiskt medel.

Interactive Metronome (IM) är ett neurologiskt och hjärnbaserat undersöknings- och rehabiliteringsprogram.

Genom att stimulera olika nervbanor förbättras hjärnans förmåga att behandla information och förbättrar motorisk planering och sekvensering, vilket kan leda till förbättring av:

 • Uppmärksamhet och koncentration
 • Språkbearbetning
 • Uppförande (aggression och impulsivitet)
 • Motorisk kontroll och koordination
 • Inlärningssvårigheter

Även vuxna och barn med någon av nedanstående diagnoser har blivit hjälpta med IM:

 • Sensory processing disorder
 • Asperger syndrom
 • Autism spectrum disorder
 • ADD/ADHD

Motorisk planering och sekvensering är basfunktioner i hjärnan. Dessa bestämmer enkla förmågor som att sträcka sig efter ett glas vatten, skriva anteckningar under en föreläsning, att gå koordinerat eller att arrangera ord i följd så att detta kan förstås.

Programmet fungerar så att olika rörelsemönster visas för patienten som ska försöka efterlikna dem. Rörelserna matchas mot taktfasta ljud som hörs i hörlurar som patienten har på sig. Patientens rörelsemönster kan t.ex. innefatta att regelbundet trampa med foten på en sensormattan eller att klappa händerna med en sensorhandske på sig. Programmet ger genom ett patenterat hörsel- och visuellt guidesystem feedback per millisekunder direkt på datorn. Man kan sedan avläsa skillnaden mellan patientens prestationsförmåga och datorns genererade ljud genom poäng som indikerar tajming och precision i utförandet.

Det databaserade programmet Invision kan användas för att utvärdera nervsystemet.

Med hjälp av detta program går det att utvärdera om nervsystemet fungerar normalt, är stressat eller håller på att återhämta sig efter strukturella, biokemiska och/eller emotionella stressfaktorer.

Programmet används tillsammans med detektorerna som fäst på kroppen. Programmet stimulerar syn, hörsel och/eller rörelse och ger en bild av hur ditt nervsystem fungerar. Mätningarna gös tillsammans med detektorer som EKG (hjärtfunktion) EEG (hjärnvågor) och EMG (muskelfunktion). Man mäter även andning, hudtemperatur och hudresistans.

Kraniala leder (suturer) är unika i att de rör sig så otroligt lite, men rytmiskt.

Rörelsen kan ibland beskrivas som en formbarhet eller mjukhet. Om man har utbildning och erfarenhet på området så kan man känna denna rörelse och också påverka den med mycket små tryck. År 1929 insåg en amerikansk kiropraktor vid namn Dr. Nephi Cottam, att det fanns ett rytmiskt system i kroppen som han kallade för det kranio-sakrala systemet. Sedan dess har det gjorts intensiv forskning om denna upptäckt. På samma sätt som man ställer diagnos genom att lyssna på hjärta eller lungor så kan man också känna den kranio-sakrala rytmen och ställa diagnos efter detta.

Den kranio-sakrala terapin är baserad på förståelsen att benen i huvudet är flexibla, rörliga strukturer, som rör på sig livet ut. Störningar i detta system kan göra att symptom uppstår.

Vid en förlossning där instrument såsom tång eller sugklocka används, eller vid t.ex. kejsarsnitt så kan problem i det kranio-sakrala systemet uppstå. Under senare år kan t.ex. hjärnskakning eller olyckor som involverar huvud, käkled och halsrygg medföra att rörligheten i suturerna i huvudet störs. Även tandregleringar kan medföra problem i det kranio-sakrala systemet.

Kranio-sakrala problem kan exempelvis leda till följande problem:

 • Spädbarnskolik
 • Neurologiska störningar hos barn (t.ex. bristande grovmotorik)
 • Huvudvärk
 • Rygg- och bäckenproblem med påföljande smärta och dysfunktion
 • Käkledsproblem med påföljande smärta

Nutrition involverar vitaminer, mineraler, spårämnen, aminosyror, kolhydrater, fetter och vatten.

Det är dessa näringsämnen som bygger upp kroppen och kontrollerar alla kroppsliga funktioner. Det är därför av yttersta vikt att man äter rätt kost och att man tar bort skadliga ämnen från kosten. I olika sjukdomstillstånd finns också ökade behov av olika näringsämnen. Därför är detta en naturlig och självklar del av våran vård då vi använder oss av olika preparat som är anpassade för personers unika behov.

Sacro-occipital teknik är en strukturell teknik som innebär att man analyserar och behandlar olika kroppsstrukturer i relation till varandra.

Det är främst bäckenet och kraniet som behandlas med denna teknik.
Metoden forskades fram och utvecklades av Dr. De Jarnette, en kiropraktor från USA, på 1930-talet. Tekniken har utvecklats till att vara en av de mest använda inom kiropraktiken.

Sacro-occipital teknik använder sig av olika testprocedurer, som har utvecklats inom kiropraktik för att på ett fullständigt sätt utvärdera problem i rörelseapparaten, kraniet, armar, ben och deras relation till nervsystemet och musklernas relation till varandra. Inom sacro-occipital teknik tar man också hänsyn till om patienten är i behov av nutrition (t.ex. vitaminer och mineraler). Vid denna typ av behandling så använder sig kiropraktorn av speciellt konstruerade block som placeras på olika ställen under bäckenet. Genom detta kan man gradvis förändra rörelsen och positionen i bäckenet samt ländryggen. Man använder sig också av kiropraktiska justeringsmetoder i ryggraden som kan ha samband med organens funktion. Vid denna teknik så kan man också justera suturerna (lederna) i kraniet och tillhörande membransystem och tillsammans med normalisering av bett och käkleder påverkas hela nervsystemet positivt.

tjänster
Specialister

Dr Kenneth Bramberg

DC., MCsc (paediatrics), Dr of Chiropractic, neuro-muskulo-skeletal specialist

Olivia Bramberg

Mchiro, Dr of Chiropractic, Neuro-muskulo-skeletal specialist

Jay Stutter

AT Mchiro, Dr of Chiropractic, Neuro-muskulo-skeletal specialist
TOP