Hur går det till?

Till oss kommer människor i alla åldrar, från bebisar som är 2 veckor till män och kvinnor som passerat 80.

Som ny patient hos oss kommer du först genomgå en grundlig utredning innan vi påbörjar din behandling.

En tid bokas in som är 40-45 minuter lång och där kiropraktorn noga går igenom hela din kropp. Vi vill dessutom att du är på plats 15-20 minuter innan din avtalade tid för att fylla i ett formulär vi konstruerat för att få en bra överblick över ditt hälsotillstånd. Kontakta receptionen om du vill att vi mailar dig formuläret så att du kan fylla i det hemma i lugn och ro. Under konsultationen och undersökningen kommer du och kiropraktorn att gå igenom dina svar och samtala kring dina besvär. Efter detta görs en grundlig undersökning samt olika kiropraktiska och allmänmedicinska tester. Vid enskilda fall kompletteras undersökningen med ex röntgenbilder.

Vi bokar även in ett återbesök åt dig. Detta kan ske som tidigast dagen efter då kiropraktorn behöver tid att sammanställa och ta fram en behandlingsplan specificerad efter dina förutsättningar. Under detta återbesök kommer kiropraktorn visa samt förklara vilka fynd som gjorts och presentera vilka åtgärder samt hur lång behandlingsperiod som rekommenderas. Återbesöket tar 30-45 minuter. Vid behov remitterar vi dig vidare till annan sjukvårdspersonal.

Det är viktigt att genomföra den första grundliga undersökningen. Det är inte ovanligt att problemet är mer komplicerat än vid första anblick och vi vill inte bara hjälpa dig i de akuta stadiet utan även gå till grunden med problemet för att kunna förebygga att det händer igen. Däremot har vi som regel att ingen ny patient ska behöva vänta länge på sin första undersökning och vi kan nästan alltid ordna detta inom en vecka (oftast inom 2-3 dagar).

Efterföljande behandlingstider är oftast 10-15 minuter långa. Kiropraktorn har vid det laget en klar bild över dina problem och använder sig av snabba och effektiva behandlingsmetoder.

Alla behandlingar är individuellt anpassade och innebär vanligtvis en justering eller någon annan kiropraktisk behandling. Frekvensen av behandlingar är vanligtvis täta till att börja med och sedan glesas besöken ut när kiropraktorn anser att kroppen klarar sig själv. De täta besöken i början av behandlingen är för att kroppen ska få en klar uppfattning om vilken kapacitet den bör eftersträva för bästa möjliga hälsa. När det står klart för kiropraktorn att så är fallet kommer behandlingarna glesas ut och du kommer att bli mer i samklang med arbetspotentialen av din kropp. Detta kan ske mycket snabbt för vissa, och för andra tar det längre tid – det beror på vad problemet är, hur länge du har haft det och hur komplicerat det är. Viktig är att ge läkningen/behandlingen tid.

Andra behandlingar som din kiropraktor kan anse vara nödvändiga för dig kan bland annat vara: råd för diet och/eller träning, näringsmässiga preparat, akupunktur, homeopatiska preparat, muskulär avslappning, datorstimulerande program etc.

tjänster
Specialister

Dr Kenneth Bramberg

DC., MCsc (paediatrics), Dr of Chiropractic, neuro-muskulo-skeletal specialist

Olivia Bramberg

Mchiro, Dr of Chiropractic, Neuro-muskulo-skeletal specialist

Jay Stutter

AT Mchiro, Dr of Chiropractic, Neuro-muskulo-skeletal specialist
TOP