Barn

Kenneth Bramberg är en av tre kiropraktorer i Sverige som har en masterexamen i pediatrik.

När kiropraktorn behandlar spädbarn och mycket små barn används mjuka och lätta behandlingsmetoder som är specifikt anpassade för barnets skelett och muskler. Kraften som används vid justeringar på ett spädbarn kan liknas med den kraft du använder för att kolla om en tomat är mogen.

Vi behandlar bland annat barn med sensomotoriska svårigheter (“Senso” betyder sinnen och “motorik” hur vi rör oss.), inlärningsproblem och neuropsykiatriska diagnoser (sk. “bokstavsbarn”) genom att använda olika kiropraktiska tekniker, vi kollar på eventuella livsstilsförändringar, kostråd etc.

Kolik

En av de vanligaste orsakerna för föräldrar att ta sina spädbarn till oss är för “kolik”, dvs. barnet gråter mycket och länge. En av de huvudsakliga problemen som orsakar detta (reserverade från de vanliga orsakerna så som hunger, trötthet etc.) har oftast att göra med att barnet har ont av någon anledning. Detta kan ofta vara spinal smärta så som ont i nacken, eller så kan det bero på magsmärta. Särskilda tecken som kan ses hos nyfödda och spädbarn innan de utvecklats så pass mycket så att de söker kommunikativ kontakt med föräldern är:

Många spädbarn har fått diagnosen spädbarnskolik. Det finns bevis på att spädbarn som gråter mycket kan behandlas effektivt med kiropraktik. Behandlingen är anpassad för barnets ålder och är mjuk och försiktig. Spädbarnsbehandling hos en kiropraktor är vanlig i många länder och helt ofarlig.

Behandlingstekniken för spädbarn och små barn är annorlunda än för vuxna. Teknikerna kallas ”touch and hold” samt kranial-sakral terapi (craniosacral therapy).

På Dr Brambergs Kiropraktorklinik får barnet träffa en specialist med adekvat kunskap i pediatrik som kan undersöka, diagnostisera och sätta in lämplig behandling och rehabilitering tidigt. Genom att ingripa tidigt kan man lindra besvär och förhoppningsvis undvika smärtor som vuxen.

  • Barnet vrider huvudet oftare åt höger/vänster sida och vill inte variera sida.
  • Barnet föredrar att ammas från antingen höger eller vänster bröst.
  • Barnet gråter i vissa positioner.
  • Barnet gråter samtidigt som han/hon tar sig ofta på huvudet.
  • Barnet gråter mer under (eller framför allt efter) måltiden.

Det kan verka otroligt att en baby kan få smärtor efter en förlossning då födelsen är en av de mest naturliga sakerna i världen, men tyvärr är det så att vårt stillasittande levnadssätt och vår allt vanligare dåliga hållning bidrar till strukturella problem i bäckenet. Andra faktorer som påverkar barnet är användningen av nödvändiga instrument vid födseln så som sugklocka och tång.

Vetenskapliga studier som gjorts på spädbarnskolik i bl. a. Danmark har visat att efter 3-4 kiropraktiska behandlingar så hade 90% av kolikbarnen förbättrats avsevärt. Ingen annan behandling har visat liknande resultat (Nilsson, Nordsteen, Wiberg, 1999, JMPT Volume 22, Issue 8).

En övervägande majoritet av de barn som kommit till oss med kolikliknande symtom har blivit bättre.

Barn i allmänhet
Barn faller från träd, klätterställningar och cyklar, de slåss och knuffas, de törnar in i saker med jämna mellanrum – hur skulle våra vuxna kroppar må om de fick utstå samma behandling? Inte så värst bra… Lyckligtvis så är barns kroppar designade så att leder och ben är relativt mjuka upp till tonåren. Men även om de är konstruerade på det sättet så betyder inte det att barn inte kan få samma slags besvär som vuxna. Det kan ta flera år innan problemen blir akuta/smärtsamma, dvs. ett besvär kommer inte alltid i direkt samband med att kroppen råkar ut för ett trauma. Många ungdomar och vuxna behandlas här för olyckor som hänt i deras barndom/ungdom och som resulterat i t.ex. ryggont som de märkt av då de börjat studera och sitter i långa perioder åt gången under lektioner.

Barn lider många gånger av samma problem som vuxna; t.ex. eksem, allergier, ledsmärtor och huvudvärk. Tack vare att vi ser till det emotionella, strukturella och det biokemiska så har vi hjälpt många barn och vuxna med dessa typer av besvär. Det är sällan dessa besvär beror på en enda faktor, ofta är det flera saker som påverkar vår hälsa.

Många barn i dag diagnostiseras med neurologiska diagnoser så som ADD och dyslexi. Ett sätt att se det är att barnet måste ha en diagnos och utifrån den medicinering som ska minska symptomen. Ett annat perspektiv är att se vad som händer i kroppen och hur man på bästa sätt kan hjälpa till för att stödja den – kroppen är inte konstruerad för dysfunktion, den gör alltid det bästa utifrån den miljö den befinner sig i. Ofta har vi på vår klinik funnit att förbättrad struktur och näringstillförsel, minskade gifter och ett neurologiskt program har haft bra resultat på dessa patienter.

tjänster
Specialister

Dr Kenneth Bramberg

DC., MCsc (paediatrics), Dr of Chiropractic, neuro-muskulo-skeletal specialist

Olivia Bramberg

Mchiro, Dr of Chiropractic, Neuro-muskulo-skeletal specialist

Jay Stutter

AT Mchiro, Dr of Chiropractic, Neuro-muskulo-skeletal specialist
TOP