Behandling

Kiropraktik är primärvård med en helhetssyn på hälsa och välmående. Kiropraktik omfattar diagnostik, förebyggande åtgärder och behandling av funktionella besvär från rörelseapparaten och nervsystemet.

Många tror att en kiropraktor ”knäcker till” rygg och nacke, men detta är inte en sanningsenlig bild. För det första så behöver det inte alls knaka och låta då man gör justeringarna och det är väldigt sällan som det gör ont. För det andra så finns det över 100 olika behandlingstekniker inom kiropraktiken och själva justeringarna utgör en liten del i detta.

Kiropraktorer behandlar i allmänhet “subluxationskomplex”. Enkelt uttryckt innebär det att någon/några av kotorna i ryggraden har förlorat sin ställning och/eller förmåga att röra sig ordentligt vilket i sin tur kan påverka ditt nervsystem. Dessa subluxationer kan orsaka smärta antingen lokalt eller i andra delar av kroppen. Du kan t.ex. få huvudvärk som kommer från nacken, käken eller ibland t.o.m. bäckenet då allt i kroppen hänger samman på detta sätt genom nervsystemet. Det är också väldigt viktigt att titta på muskler i relation till de områden de berör och verkar vid.

Frånvaro av smärta är en dålig indikation på om man har problem eller inte. Smärta är det sista indikatorn som kommer för att visa att det finns ett problem och det är den första som försvinner. Det är därför som många av våra patienter kommer till oss trots att de inte är i ett akut skick, för att optimera sin hälsa och för att förebygga problem.

tjänster
Specialister

Dr Kenneth Bramberg

DC., MCsc (paediatrics), Dr of Chiropractic, neuro-muskulo-skeletal specialist

Olivia Bramberg

Mchiro, Dr of Chiropractic, Neuro-muskulo-skeletal specialist

Jay Stutter

AT Mchiro, Dr of Chiropractic, Neuro-muskulo-skeletal specialist
TOP